Euro - zajednička valuta 12 zemalja članica EU

Euro je jedinstvena valuta koju je prihvatilo 12 zemalja članica Europske monetarne unije (EMU): Austrija, Belgija, Grčka, Finska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Španjolska. Danska, Švedska i Velika Britanija za sada su odbile uvođenje eura i zadržavaju svoje valute. Sve zemlje članice EMU morale su zadovoljiti kriterije konvergencije, tj. morale su dokazati da mogu ispuniti sve gospodarske uvjete potrebne za članstvo u EMU.

Euro je u knjigovodstvenom obliku ušao u gospodarstvo i banke zemalja članica EMU već 1. siječnja 1999. godine (osim u Grčkoj, koja je pristupila EMU 1. siječnja 2001.) kada su fiksirani tečajevi nacionalnih valuta prema euru, čime je osigurano da se pretvaranjem valuta u euro ne gubi na vrijednosti i sigurnosti.

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj 1. siječnja 2002. godine, kada je započela i zamjena nacionalnih valuta zemalja članica. Od 1. ožujka 2002. euro je postao jedino zakonsko sredstvo plaćanja u zemljama EMU. Uvođenjem eura dolazit će postupno do izražaja sve prednosti jedinstvenog tržišta Unije, pri čemu će se izbjeći gubici koji nastaju pri promjeni valuta na putovanju u druge zemlje članice EU, a euro će omogućiti i usporedbu cijena istih proizvoda ili usluga u državama Europske unije.


Novčanice i kovanice dosadašnjih nacionalnih valuta mogu se još zamijeniti za euro u poslovnim bankama kraće vrijeme (ovisno o zemlji), a u središnjim bankama, koje su taj novac izdale, novčanice će se zamjenjivati, po istom tečaju i bez dodatnih naknada još najmanje deset godina, ponegdje i neograničeno, a kovanice najmanje do kraja 2002. godine, no u nekim zemljama i neograničeno.

Iako euro (još) nije naš novac, on je važan za hrvatske građane, poduzeća i banke. Njegovo uvođenje našim građanima i tvrtkama pojednostavljuje život, smanjuje gubitak vremena i troškove pri promjeni valuta, omogućuje usporedbe cijena istih proizvoda ili usluga u različitim državama EU, te plaćanje roba i usluga – bez obzira na to u kojoj su od zemalja EMU nabavljene ili korištene. Stoga je važno da se za susret s novčanicama i kovanicama eura pripreme ne samo građani koji imaju neku gotovinsku svotu stranog novca koju će trebati zamijeniti, već i svi oni koji po prirodi svog posla dolaze u doticaj sa stranim novcem – mijenjajući ga ili naplaćujući neke usluge ili robu.


Stranica Hrvatske narodne banke posvećena Euru


  

Službena stranica posvećena euru

 

...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje MEI

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i