Nova, proširena Europska unija sa 27 zemalja članica predstavlja i novu priliku za preispitivanje mjesta i uloge mladih u europskom društvu. Kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja, kao i dinamičnost i kreativnost mladih ljudi među najvrjednijim su prednostima EU-a i kao takvi doista predstavljaju iznimnu razvojnu pokretačku snagu. Jedan od glavnih ciljeva EU-a je stvaranje Europe temeljene na znanju, što je i jasno naznačeno u zaključcima Europskog vijeća iz Lisabona 2000. godine. U njima se traži da se svi koji rade na području obrazovanja, osposobljavanja i brige o mladima udruže s donositeljima političkih odluka kako bi viziju Europe temeljene na znanju učinili svakodnevnom stvarnošću za sve građane Europe.

Kako bi se ispunili prethodno spomenuti ciljevi, Europska je unija kreirala niz programa i aktivnosti kojima se nastoji mladim ljudima pružiti mogućnost da aktivno sudjeluju u osmišljavanju svojega obrazovanja. Povrh toga što pružaju mogućnost stjecanja znanja i usvajanja novih iskustava, spomenuti programi omogućavaju učenje, usavršavanje i rad u drugim europskim zemljama. Na taj način potiče se prekogranična suradnja i razvija razumijevanje među različitim kulturama i nacijama.


INFORMACIJE O PROGRAMIMA ZA MLADE

Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu - pruža iscrpne informacije o obrazovanju, stručnom usavršavanju, programima za mlade i sportu
Programi obrazovanja i stručnog usavršavanja Europske komisije - informacije o različitim obrazovnim programima
Program YOUTH - namijenjen mladima od 15 do 25 godina s ciljem poticanja razmjene iskustava i susreta mladih i njihovih udruga te mobilnosti mladih izvan obrazovnih struktura
Europski volonterski sustav - program koji omogućava mladima sudjelovanje u projektima koje vode nevladine udruge ili lokalna tijela u europskim zemljama
Mladi za Europu - program namijenjen poticanju međukulturalne razmjene između mladih
European Youth Portal - zamišljen kao poticaj projektima koji mlade ohrabruju da budu aktivni sudionici u oblikovanju svoje i europske budućnosti
Lifelong Learning Programme – sastoji se od četiri potprograma: Comenius (za škole), Erasmus (za visoko obrazovanje), Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje i usavršavanje) i Grundtvig (za obrazovanje odraslih).
Uprava za mlade Vijeća Europe - sudjeluje u razvoju politika za mlade na europskoj razini; sufinancira i pruža podršku obrazovnim i drugim aktivnostima usmjerenim mladima
Comenius – obrazovni program koji je namijenjen početnoj fazi obrazovanja u predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj dobi, ali i cijeloj obrazovnoj zajednici u najširem smislu. Potiče učenje u multikulturalnom okružju te pruža potporu socijalno osjetljivim skupinama.
Erasmus - potiče razmjenu studenata i profesora među europskim sveučilištima i fakultetima, kao i zajednički razvoj studijskih programa
Iris - projekt koji pruža podršku studentima i sveučilištima uključenim u program Erasmus
Lingua - program suradnje na području učenja stranih jezika
Naric - mreža nacionalnih centara koja pruža informacije o priznavanju akademskih diploma u zemljama obuhvaćenim programom Socrates
ECTS - sustav namijenjen priznavanju diploma stečenih u inozemstvu, ali i sakupljanju bodova za nastavak studija unutar sustava Europskog visokog obrazovanja (unutar programa Socrates)
Diploma Supplement - dodatak diplomi koji dodatno opisuje akademsku naobrazbu i postignuća tijekom studija
TEMPUS - transeuropski program financiranja suradnje koja ima za cilj sadržajne i strukturalne reforme u visokom školstvu u Europskoj uniji i 26 zemalja partnera
eLearning - projekt kojim se potiče korištenje novih tehnologija u podizanju kvalitete učenja i obrazovanja
CEDEFOP - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja koji razvija tehničke i akademske aktivnosti
European Training Foundation - Europska zaklada za osposobljavanje koja podupire i koordinira razvoj obrazovanja i sustava usavršavanja u zemljama partnerima EU
EURES - Europska služba za zapošljavanje


KORISNE INTERNETSKE STRANICE ZA MLADE:

Europski forum mladih - nevladina udruga koja promiče interese mladih na europskoj razini
Informacijski centar Europske unijeosnovala Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj s ciljem Povećavanja razine poznavanja i razumijevanja Europske unije i njezinih mehanizama u hrvatskoj javnosti
Eurydice - informacijska mreža koja prikuplja i pruža detaljne informacije o obrazovnim sustavima i politikama u europskim zemljama
Euroguidance - mreža nacionalnih centara koji pružaju informacije o mogućnostima strukovnog i profesionalnog savjetovanja i obrazovanja
PLOTEUS - portal koji pruža detaljne informacije o obrazovanju i stručnom usavršavanju u 30 europskih zemalja
Europass – skup dokumenta u kojemu se bilježe informacije o stažiranju ili stručnom usavršavanju  radi jednostavnijeg priznavanja stečenih diploma, znanja i sposobnosti (Europass CV, Europass Mobility, Europass Diploma Supplement, Europass Certificate Supplement, Europass Language Portfolio)
Europass CV - standardizirani obrazac za životopis u zemljama Europske unije
YouthNET - projekt čiji je cilj poticanje suradnje mladih u jugoistočnoj Europi i njihovo povezivanje s udrugama mladih u zemljama EU
INFOmobil - informacijski servis koji pruža praktične informacije za mlade o studiranju, putovanjima te o životu i radu u europskim zemljama
On The Move - interaktivni portal posvećen mladima koji žele raditi i obrazovati se u drugoj europskoj zemlji
European Schoolnet - portal za škole, kojemu je cilj promocija uporabe novih informatičkih tehnologija u školama
Pro Youth International – baza podataka o nevladinim udrugama i institucijama u europskim državama koje se bave mladima
European Youth Card Association - iskaznica za mlađe od 26 godina kojom se potiče razvoj turističke, kulturne i obrazovne pokretljivosti u 40 europskih zemalja
AEGEE - Europski studentski forum koji promiče interakciju unutar europske akademske zajednice u 40 europskih zemalja
Eurodesk - portal Europske komisije namijenjen informiranju mladih i onih koji se bave mladima
Welcome Europe - informacijski servis o europskim fondovima, namijenjen uglavnom nevladinim udrugama koje žele pokrenuti i razviti europske aktivnosti
YONET – informacije o programima razmjene mladih, seminarima, inicijativama mladih, mrežama i ustanovama koje traže partnere u radu s mladima
European Union Student Council - udruga koja zastupa interese studenata iz zemalja članica EU
EuropeDirect - informacijski portal Europske komisije koji nudi široki spektar informacija
Your Europe - obilje informacija vezanih uz različite aspekte života, rada i obrazovanja u EU
Agencija za znanost i visoko obrazovanje  -  službeno tijelo zaduženo za pružanje informacija o priznavanju stranih diploma i kvalifikacija, o obrazovnim sustavima u europskim zemljama, te o mogućnostima studiranja vani (kao i o zajmovima, stipendijama i ostalim praktičnim savjetima)
Europska mreža nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju - zajednička informacijska mreža Enic-a i Naric-a, u svrhu  priznavanja inozemnih kvalifikacija, kao i pružanja svih informacija vezanih za akademsku i profesionalnu mobilnost
Euro- Med Youth Platform  - povezuje inicijative mladih unutar „Euro-mediteranske“ regije te pruža informacije o Euro-Med Youth programu
Salto Youth Resource Centres - mreža 8 istraživačkih centara, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja i usavršavanja u suradnji s nacionalnim agencijama unutar Youth programa
European Youth Parliament - nezavisni obrazovni projekt za mlade koji uključuje 32 europska udruženja i organizacije, te je jedan od najvećih europskih portala za političke debate, multikulturalne susrete i razmjenu ideja.
European Culture Portal- informacije u svrhu poticanja međueuropske suradnje na projektima kulturnih djelatnika. 
Europa za mlade - Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Trg žrtava fašizma 6


 

 

...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje MEI

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i