Europska je unija Europska je unija jedinstveni oblik nadnacionalne zajednice nastale kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest europskih država - Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Nakon više od pedeset godina postojanja i pet valova proširenja, Europska unija danas broji 27 članica, koje zajedno imaju 492 milijuna stanovnika.
Pojam Europska unija uveden je u uporabu Ugovorom o Europskoj uniji sklopljenim 1992. godine u Maastrichtu. Ustroj EU najčešće se prikazuje pomoću tri stupa na pročelju antičkoga hrama. Prvi stup obuhvaća većinu zajedničkih politika Unije (u kojima se odluke donose u institucionalnom trokutu Komisija - Vijeće - Parlament). Drugi stup čine zajednička vanjska i sigurnosna politika. Treći pak stup čine suradnja u pravosuđu i unutarnjim poslovima.

1950. - Predstavljen Schumanov plan o stvaranju Europske zajednice za ugljen i čelik

1951. - Potpisan Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (tzv. Pariški ugovor)

1952. - Potpisan ugovor o osnivanju Europske obrambene zajednice

1957. - Potpisani ugovori o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (tzv. “Rimski ugovori”)

1960. - Osnovano Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

1962. - Uvodi se Zajednička poljoprivredna politika (CAP)

1973. – Prvi val proširenja (Danska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske)

1974. - Šefovi država ili vlada zemalja članica odlučuju se sastajati 2-4 puta godišnje kao Europsko vijeće

1974. - Odlučeno da se zastupnici u Europski parlament biraju na neposrednim izborima

1979. - Europski monetarni sustav stupa na snagu

1979. - Održani prvi neposredni izbori za Europski parlament

1981. - Drugi val proširenja (Grčka)

1986. - Treći val proširenja (Španjolska, Portugal)

1986. - Potpisan Jedinstveni europski akt

1989. - Pad Berlinskog zida

1989. - Pokrenut program PHARE

1990. - Potpisan ugovor o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj

1990. - Potpisana Schengenska konvencija o ukidanju graničnih kontrola između država potpisnica kojom se uređuju pitanja i jamstva za slobodu kretanja osoba

1990. - Njemačka je ponovo ujedinjena

1992. - Potpisan Ugovor o Europskoj uniji (Ugovor iz Maastrichta)

1993. - Stvoreno Jedinstveno tržište

1993. - Utvrđeni jedinstveni kriteriji za članstvo u Europskoj uniji (tzv. Kopenhaški kriteriji)

1995. - Schengenska konvencija stupila na snagu

1995. - Četvrti val proširenja (Austrija, Finska, Švedska)

1995. - Definiran tzv. Madridski kriterij (administrativni kriterij) za članstvo u EU

1997. - Potpisan Ugovor iz Amsterdama

1997. - Europska komisija objavljuje Agendu 2000

1999. - Jedanaest zemalja EU ulazi u treću fazu monetarne unije i usvaja euro

2000. - Grčka ispunila kriterije konvergencije za usvajanje eura

2001. - Potpisan Ugovor iz Nice o sastavu i djelovanju institucija Unije nakon proširenja

2002. - Kovanice i novčanice eura puštene u opticaj

2002. - Počela s radom Konvencija o budućnosti Europe

2003. - Predstavljen nacrt Ustavnog ugovora

2004. - Peti val proširenja (Cipar, Češka, Estonija, Latvija/Letonija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija)

2004. - Europsko vijeće usvojilo konačni tekst Ustavnog ugovora

2006. - Vijeće Europske unije usvojilo novi instrument pretpristupne pomoći IPA, koji je zamijenio dotadašnje pretpristupne financijske instrumente - PHARE, ISPA, SAPARD i CARDS

2007. - završen peti val proširenja - pristupile Bugarska i Rumunjska

2007. - Slovenija uvela euro

2007. – Europsko vijeće na samitu u Bruxellesu dalo mandat međuvladinoj konferenciji da pripremi Reformski ugovor kako bi mogao biti usvojen do kraja 2007. godine

...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje o europskim integracijama

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i