1999.

26. svibnja 1999.

Na temelju prijedloga Europske komisije uspostavljen Proces stabilizacije i pridruživanja za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i SR Jugoslaviju

10. lipnja 1999. 

Usvojen Pakt o stabilnosti – politički dokument kojem je strateški cilj stabilizacija u jugoistočnoj Europi putem približavanja zemalja regije euroatlantskim strukturama te jačanje međusobne suradnje

 

 

2000.

15. veljače 2000.

Osnovana Zajednička konzultativna radna skupina Republike Hrvatske i Europske unije

9. ožujka 2000.

Otvorena Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj

10. svibnja 2000.

Europska komisija predstavila CARDS – program financijske i tehničke pomoći namijenjen državama jugoistočne Europe u razdoblju 2000. – 2006.

24. svibnja 2000.

Europska komisija objavila pozitivno Izvješće o izvedivosti pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Republikom Hrvatskom

13. lipnja 2000.

Vijeće Europske unije potvrdilo Izvješće o izvedivosti pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Republikom Hrvatskom

18. rujna 2000.

Vijeće Europske unije donijelo Uredbu o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za države Procesa stabilizacije i pridruživanja

16. studenog 2000.

Imenovani članovi hrvatskog pregovaračkog tima za sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

24. studenog 2000.

Zagrebački sastanak na vrhu – otvoreni pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju

5. prosinca 2000.

Vijeće Europske unije donijelo Uredbu o programu pomoći za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS

18. prosinca 2000.

Održan prvi krug pregovora o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU

 

 

2001.

26. veljače 2001.

Počeo drugi krug pregovora o sklapanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU

14. svibnja 2001.

U Bruxellesu parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

29. listopada 2001.

Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te Privremeni sporazum; usvojena Zajednička izjava Republike Hrvatske i Europske unije o političkom dijalogu

 

 

2002.

1. ožujka 2002.

Privremeni sporazum stupio na snagu

12. srpnja 2002.

Europska komisija i Vlada RH potpisale Sporazum o prioritetima Višegodišnjeg indikativnog programa za CARDS za razdoblje od 2002. do 2004. godine

18. prosinca 2002.

Hrvatski sabor donio Rezoluciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

 

 

2003.

21. veljače 2003.

Republika Hrvatska podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji

14. travnja 2003.

Vijeće Europske unije donijelo odluku o pokretanju postupka predviđenog člankom 49 Ugovora o Europskoj uniji i pozvalo Europsku komisiju da izradi mišljenje (franc. avis) o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji

19./20. lipnja 2003.

Europsko vijeće usvojilo Solunsku agendu za zapadni Balkan

21. lipnja 2003.

Održan sastanak na vrhu u Solunu između država članica Europske unije i država Procesa stabilizacije i pridruživanja

10. srpnja 2003.

Europska komisija uručila Upitnik Republici Hrvatskoj

9. listopada 2003.

Republika Hrvatska uručila Europskoj komisiji odgovore na Upitnik

 

 

2004.

1. travnja 2004.

Europski parlament dao pozitivnu preporuku Vijeću Europske unije o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji

20. travnja 2004.

Europska komisija donijela pozitivno Mišljenje (avis) o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji

17./18. lipnja 2004.

Republici Hrvatskoj dodijeljen status kandidata za članstvo u Europskoj uniji; Europsko vijeće donijelo odluku o sazivanju bilateralne međuvladine konferencije početkom 2005. radi početka pristupnih pregovora s Republikom Hrvatskom

13. rujna 2004.

Vijeće Europske unije usvojilo Europsko partnerstvo za Republiku Hrvatsku

6. listopada 2004.

Europska komisija usvojila Pretpristupnu strategiju za Republiku Hrvatsku

22. studenoga 2004.

Potpisan Okvirni sporazum o sudjelovanju Hrvatske u programima Zajednice

16./17. prosinca 2004.

Europsko vijeće odredilo 17. ožujka 2005. kao datum početka pristupnih pregovora s Republikom Hrvatskom, uz uvjet pune suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, i zatražilo od Europske komisije da pripremi pregovarački okvir

 

 

2005.

19. siječnja 2005.

Hrvatski sabor usvojio:
- Izjavu o zajedničkom djelovanju Vlade i Sabora u procesu pregovora za članstvo u EU;
- Deklaraciju o temeljnim načelima pregovora;
- Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za praćenje pregovora

31. siječnja 2005.

Europska komisija predložila okvir za pregovore o članstvu s Republikom Hrvatskom

1. veljače 2005.

Stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

3./4. ožujka 2005.

Održan prvi sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora između izaslanstava Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta

16. ožujka 2005.

Vijeće Europske unije usvojilo pregovarački okvir za pregovore s Republikom Hrvatskom, ali nije postiglo suglasnost o otvaranju pristupnih pregovora

7. travnja 2005.

Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

26. travnja 2005.

Održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije

14. srpnja 2005.

Održan prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije

3. listopada 2005.

Vijeće ministara, temeljem suglasnosti o punoj suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, donijelo je odluku o početku pristupnih pregovora s Republikom Hrvatskom

3. listopada 2005.

Održana bilateralna međuvladina konferencija na kojoj su otvoreni pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

14. listopada 2005.

Hrvatski sabor donio Rezoluciju o strategijskim odrednicama pregovora

9. studenoga 2005.

Europska komisija objavila je Prijedlog Pristupnog partnerstva za Hrvatsku

 

 

2006.

20. veljače 2006.

Vijeće Europske unije usvojilo Pristupno partnerstvo za Hrvatsku

18. listopada 2006.

Završen postupak analitičkog pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske zajednice (eng. screening)...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje o europskim integracijama

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i