Punopravno članstvo u Europskoj uniji (EU), kao jezgri stabilnog mira, demokratskih sloboda i gospodarskog razvoja, jedan je od prioriteta vanjske politike Vlade Republike Hrvatske. O ovom strateškom cilju postoji opća suglasnost što je potvrđeno Rezolucijom Hrvatskog sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 18. prosinca 2002. godine, kada su sve parlamentarne političke stranke podržale pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Temeljne sastavnice vanjske politike Republike Hrvatske su očuvanje i jačanje mira i razumijevanja među državama i narodima, učvršćenje međunarodnog položaja Hrvatske, stvaranje uvjeta za ostvarenje temeljnih strategijskih prioriteta uključivanjem u europske i transatlantske političke, sigurnosne i gospodarske integracije, poštivanje preuzetih međunarodnih obveza, rješavanje otvorenih pitanja preostalih iz procesa raspada bivše države, uspostava dobrosusjedskih odnosa i suradnje sa svim susjednim zemljama na načelima ravnopravnosti i uzajamnosti, razvijanje prijateljskih odnosa s najvažnijim čimbenicima i državama u svijetu, jačanje gospodarskog položaja, te promocija ukupnog image-a Hrvatske.
U uvjetima globalizacije Republika Hrvatska procjenjuje da je optimalni put razvoja i osiguranja prosperiteta, odnosno ostvarivanje nacionalnih interesa, uključivanje u Europsku uniju.

Vanjskopolitički ciljevi Vlade Republike Hrvatske suštinski su povezani s kompleksnim programom unutarnjih reformi, kojima će se osigurati gospodarski razvoj, reorganizacija državne uprave i potpuna implementacija svih europskih demokratskih standarda, odnosno vladavina prava, čvrsta jamstva građanskih i vjerskih sloboda, potpuna jednakost i ravnopravnost svih naših građana i pravo svakog pojedinca na jednake životne prilike.

Proces približavanja Europskoj uniji predstavlja najsveobuhvatniju reformu ikada provedenu u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija koordinacijsko je tijelo državne uprave, koje radi na usklađivanju hrvatskog pravnog i gospodarskog sustava s europskim, u cilju što uspješnijeg integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ministarstvo je, uz ostala tijela državne uprave, zaduženo i za informiranje javnosti o procesu pristupanja Europskoj uniji, za obrazovanje i usavršavanje državnih službenika u području europskih integracija te za prevođenje pravnih dokumenata Europske unije potrebnih za usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije.


...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje o europskim integracijama

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i