Euro Youth Club , Jurišićeva 1, 10000 Zagreb

Europski parlament mladih Hrvatske, Aleja Zinke Kunc 3, 10000 Zagreb

Europska udruga studenata prava -ELSA Zagreb, Trg Maršala Tita 3, 10000 Zagreb

Europska udruga studenata prava - ELSA Osijek, Radićeva 13, 31000 Osijek

Europska udruga studenata prava - ELSA Rijeka, Hahlić 6, 51 000 Rijeka

Europska udruga studenata prava - ELSA Split, Ulica domovinskog rata 8, 21 000 Split

AIESEC - Udruga studenata ekonomije, J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb

Hrvatska studentska asocijacija - J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb

Hrvatska akademska zajednica

Euro Youth Club Split, Hrvojeva 1, 21000 Split


 UDRUGE KOJE SE BAVE EU U HRVATSKOJ

 
Europski pokret Hrvatska  Jurišićeva 1, 10 000 Zagreb   

Europski pokret Rijeka, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka

Europski pokret Varaždin, A. Cesarca 1, 42 000 Varaždin

Europski dom Dubrovnik, Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik

Europski dom Slavonski Brod, Antuna Barca 30, 35000 Slavonski Brod

Europski dom Vukovar, Gajeva 12, 33227 Borovo

Europski dom Zagreb Jurišićeva 1, 10000 Zagreb

Europski pokret Split Hrvojeva 1, 21000 Split

Europski horizonti

 

 

 

...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje o europskim integracijama

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i