Mladi su budućnost, kako Hrvatske, tako i ujedinjene Europe. Upravo stoga su mladi jedna od glavnih ciljnih skupina prema kojima MVPEI usmjerava svoje aktivnosti. Uključivanje mladih ljudi u euro-integracijske procese, odnosno razvijanje već uspostavljenih oblika uključenosti od izuzetne je važnosti za povezivanje Hrvatske s Europskom unijom. Pritom je za MVPEI posebno važno uspostaviti partnerski odnos s mladima kao relevantnom društvenom skupinom, a sve u cilju stvaranja pozitivnog ozračja u kojemu će se odvijati međusobna komunikacija. U tom smislu, MVPEI je razvio široki spektar različitih aktivnosti kojima se obraća mladima:

- stipendije za poslijediplomske europske studije u inozemstvu

- potpora udrugama mladih u Hrvatskoj koje se bave europskim integracijama

- zimska i ljetna škola o europskim integracijama za studente hrvatskih sveučilišta

- upoznavanje mladih s EU i mogućnostima koje ona pruža za njihov razvoj i stručno usavršavanje

- podrška ostvarivanju kontakata mladih Hrvatske s njihovim vršnjacima i udrugama mladih u državama Unije

- potpora sudjelovanju mladih Hrvatske u programima Europske unije

- sudjelovanje djelatnika MVPEI kao predavača na tribinama i skupovima koje priređuju udruge mladih

- organiziranje obrazovnih aktivnosti usmjerenih stjecanju znanja iz područja europskih integracija (EUQUIZ) i promociji korištenja novih tehnologija (MVPEI: Login@Europe)

...........................................................................................................................

Za sadržaj stranica odgovoran Odjel za informiranje o europskim integracijama

...........................................................................................................................

ostvareno u suradnji s:  - Hrvatska akademska i istraživačka mreža i